© GPPP - Dominika Sielicka

fot. Paweł Jaroniewski

O mnie

Edukacja:

 • Psychologia Stosowana (pięcioletnie studia magisterskie) – Uniwersytet Jagielloński
 • Psychoterapia Psychodynamiczna (całościowe czteroletnie szkolenie) – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Psychoterapia Zaburzeń Seksualnych (dwuipółletni kurs) – Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” – w trakcie

Praca:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Prywatna Praktyka

Doświadczenie:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Pro Vita w Krakowie
 • Dzienny Oddział Ogólnopsychiatryczny – Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Pro Vita w Krakowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Informacje dodatkowe:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)
 • Szkolenia, konferencje i warsztaty
 • Regularna superwizja

Oferta

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą (od 12 roku życia).

Psychoterapia:

 • Zaburzenia nastroju (afektywne): depresja, mania, zaburzenia afektywne-dwubiegunowe
 • Zaburzenia nerwicowe: zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia lękowe (fobie, lęk uogólniony, lęk paniczny), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia osobowości: borderline, narcystyczne, histrioniczne, schizoidalne, obsesyjno-kompulsywne, histeryczne, paranoiczne, osobowość zależna, osobowość unikająca
 • Zespoły behawioralne: zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, zaburzenia seksualne

Pomoc psychologiczna:

 • Trudne sytuacje życiowe uniemożliwiające realizację zadań rozwojowych
 • Konflikty z osobami z bliskiego otoczenia
 • Poczucie braku wpływu/kontroli nad istotnymi obszarami życia
 • Problemy w sferze życia zawodowego (konflikty w pracy, wypalenie zawodowe)
 • Poczucie niemożności podejmowania działań i samodzielnego rozwiązywania problemów

Interwencja Kryzysowa:

 • Kryzysy traumatyczne: Zespół Stresu Pourazowego (PTSD), zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne
 • Przemoc: psychiczna, fizyczna, seksualna
 • Kryzysy rodzinne: partnerski/małżeński, konflikt rodzinny, trudności wychowawcze
 • Kryzysy normatywne: adolescencyjny, wczesnej młodości, wejścia w dorosłość, wieku średniego
 • Kryzysy utraty: utrata, osierocenie, żałoba

Psychoterapia

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - psychoterapia

Tekst w przygotowaniu – zapraszamy wkrótce!

więcej o psychoterapii >>>

Pomoc psychologiczna

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna rozumiana jest najczęściej jako tzw. poradnictwo psychologiczne. Adresowane jest ono do osób poszukujących doraźnego wsparcia w zmaganiu się z bieżącymi komplikacjami życiowymi, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie. Poradnictwo psychologiczne jest „formą pomocy oferowaną osobom zdrowym psychicznie, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Sęk H., Czabała J., 2001), czyli ludziom, którzy chwilowo nie radzą sobie z rożnymi zadaniami wynikającymi z ich sytuacji, wieku czy roli społecznej. Ludziom doświadczającym dyskomfortu psychicznego, nie mogącym zaspokajać swoich potrzeb i oczekiwań, którzy utracili poczucie wpływu na swoje życie.

Konsultacje mają głownie charakter wspierający, informacyjny (psychoedukacyjny) i doradczy, a ich ilość jest ograniczona (od kilku do kilkunastu).

Interwencja kryzysowa

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej dedykowanej dla osób, zmagających się z przejściowymi trudnościami i kryzysowymi sytuacjami, które przekraczają aktualne możliwości satysfakcjonującego poradzenia sobie z nimi. Wykorzystywana jest z definicji w sytuacji traumy, czyli silnie urazowego doświadczenia.
Kryzys psychologiczny jest to „przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian lub rozstrzygnięć” (Badura-Madej W.). Wyróżnić można kryzysy: losowe (np. choroba), traumatyczne (np. wypadek komunikacyjny), rodzinne (np. konflikt rodzinny, rozwód), normatywne, czyli rozwojowe (np. kryzys wejścia w dorosłość) oraz takie, które wiążą się z utratą (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy). Kryzys najczęściej występuje w konsekwencji stresującego wydarzenia życiowego, tudzież istotnej zmiany życiowej, która wiąże się z utratą lub zagrożeniem utraty poczucia bezpieczeństwa. Osoba, która doświadcza nadmiernego poziomu stresu jest pod wpływem silnych emocji, znacząco utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne czy zawodowe.

Działania interwencyjne mają charakter doraźny, krótkoterminowy (od kilku tygodni do kilku miesięcy) oraz praktyczny – ukierunkowany na sprawne i szybkie rozwiązanie sytuacji kryzysowej.

Cennik

Cena jednej sesji Czas trwania sesji
Psychoterapia psychodynamiczna

120 zł

50 min

Konsultacja psychologiczna

120 zł

50 min

Interwencja kryzysowa

140 zł

60 min

Konsultacja rodzinna

160 zł

75 min

* Płatność tylko gotówką

Kontakt

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - kamienica krakusa

Dominika Sielicka
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

Telefon: 510 070 919
E-mail: kontakt@dominikasielicka.pl
Kraków, ul. Krakusa 1A/12
(wejście przez ogród)

Miejsca parkingowe na ul. Krakusa lub na ul. Rękawka.

Linie tramwajowe:
6, 11, 73 – przystanek: Limanowskiego (300 m od gabinetu)
3, 17, 19, 24, 69 – przystanek: Plac Bohaterów Getta (500 m od gabinetu)
6, 10, 11, 17, 19, 73, 78 – przystanek: Korona (650 m od gabinetu)

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - poczekalnia
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - gabinet
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - gabinet
error: Materiały objęte ochroną prawa autorskiego