© GPPP - Dominika Sielicka

fot. Jacek Bieniek (wnętrza)

fot. Paweł Jaroniewski (portret)

O mnie

Ukończyłam psychologię stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, realizując profil „Psychologia społeczna i komunikowania się”. Poza zagadnieniem relacji interpersonalnych, moje ówczesne zainteresowania oscylowały wokół teorii osobowości, psychopatologii i seksuologii klinicznej. Kompetencje terapeutyczne zdobywałam podczas całościowego czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). W ramach szkolenia ukończyłam także fakultet z „Terapii dzieci i młodzieży” w paradygmacie psychodynamicznym. Aktualnie uczestniczę w dwuipółletnim kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, przygotowującym do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Pro Vita w Krakowie – zarówno w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak i na tamtejszym Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także jako animator zajęć i opiekun osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz w krakowskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” jako dyżurny psycholog.
Mam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.

Pracuję w jednej z krakowskich Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, w której prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz przeprowadzam diagnostykę i opiniowanie psychologiczne w oparciu o psychometryczne narzędzia testowe. Jestem zatrudniona na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, gdzie zajmuję się diagnostyką psychologiczną, prowadzeniem indywidualnych rozmów terapeutycznych oraz grupowych zajęć z zakresu psychoedukacji, psychorysunku i relaksacji. Pracuję także w krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, wspierając ludzi w doświadczanych kryzysach życiowych, łagodząc objawy stresu pourazowego oraz pomagając ofiarom przemocy w odzyskiwaniu poczucia wpływu i wewnątrzsterowności. Prowadzę również prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną w gabinecie na starym Podgórzu.

Systematycznie biorę udział w dodatkowych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, doskonalących moje kompetencje zawodowe i osobiste.

W trosce o jak największą efektywność podejmowanych przeze mnie działań, swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u rekomendowanych superwizorów, certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) oraz Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). W swojej pracy przestrzegam zasad kodeksu etyki zawodowej (Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Psychoterapeuty PTPPd).

* Wybrane szkolenia i konferencje:

 • RODO w praktyce (szkolenie) – organizowane przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze
 • Leczenie następstw traumy u dzieci i dorosłych – pomoc interwencyjna, diagnoza zaburzeń potraumatycznych i ich terapia w modelu poznawczo-behawioralnym (szkolenie) – organizowane przez Akademię Moja Psychologia
 • Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce (I Kongres Suicydologiczny) – organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
 • Zasady pisania opinii psychologicznych (szkolenie) – organizowane przez Centrum Usług i Szkoleń Psychologicznych Akademia Psyche i Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie (konferencja) – organizowana przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości (Konferencja) – organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)
 • Interwencja Kryzysowa (cykl szkoleń) – realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych”
  • – Rodziny w kryzysie i interwencja kryzysowa
  • – Nadużycia seksualne wobec dzieci – rozpoznanie i pomoc psychologiczna
  • – Nadużycia seksualne wobec dzieci – kryzys ujawnienia i praca z odległymi skutkami nadużycia
  • – Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne w interwencji kryzysowej oraz doskonalenie umiejętności pracy w modelu interwencji kryzysowej
  • – Psychopatologia wieku rozwojowego
  • – Problematyka traumy u dzieci: traumatyczny rozwój osobowości, diagnoza traumy u dzieci według DSM V – podstawy podejmowanych działań pomocowych
  • – Problematyka traumy u dzieci – kontynuacja
  • – Żałoba
 • Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej (szkolenie) – organizowane przez Centrum Poznawczo-Behawioralne AdRem
 • Racjonalna Terapia Zachowania (szkolenie) – organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
error: Materiały objęte ochroną prawa autorskiego